2HaSance Kolín

Nefalšovaná tělocvična

PROVOZ TĚLOCVIČNY V OBDOBÍ CORONA VIRU


Krásný večer všem přátelé. PROSÍM ČTĚTĚ NÁSLEDUJÍCÍ ŘÁDKY POZORNĚ.

Tyto informace jsou nesmírně důležité, proč? Protože jde o provoz naší tělocvičny v nelehké době, která jak doufáme, co nejdřív bude u konce. Zatím můžeme být rádi, že nás otevřeli.

Z hlediska provozu to není jednoduché, a proto ti, kteří k nám chodí cvičit, nebo chtějí chodit cvičit musí znát pravidla provozu, která od zítřka platí, dokud je nezměníme, nebo nezrušíme. Dovolím si ihned na začátku zmínit, že naše tělocvična je vybavena kamerami, které dohlíží, aby vše bylo ok, a nyní budou dohlížet i na dodržování pravidel v tělocvičně. DOPŘEDU oznamuji, že pokud nebudou pravidla dodržována bude omezen přístup hříšníka do tělocvičny s tím, že mu bude také následně udělena pokuta, nebo odečten kredit z jeho účtu.

Jak už jsme avizovali, prodloužili jsme všem našim klientům platnost členství, permanentek, kreditu o dobu, po kterou byla tělocvična uzavřena, - což také není úplný standard.

Tolik základ, teď pojďme k tomu nejdůležitějšímu:

Vzhledem k tomu, že je počet možných cvičících lidí v tělocvičně omezen metry, řekli jsme si, že nebudeme pokoušet štěstí, a tělocvična bude otevřena vždy maximálně pro 8 lidí.

Skupinové lekce v tělocvičně budou omezeny na 4 + trenér na jednu lekci (kruháče)

NOVINKA - REGISTROVAT NA TRÉNINK A ČAS SE MUSÍ I DRŽITELE KARET NA OSOBNÍ TRÉNINK S TRENÉREM.

Důležitá věc je HYGIENA - z mého pohledu by to pro Vás neměla být velká novinka, víte, že v tělocvičně je neustále k dispozici dezinfekce, ubrousky atd....spousta z Vás po sobě uklízela, otírala náčiní, pásy atd. proto myslím, že to nebude také velký problém, jen je tu nově rouška. Rouška na obličeji po celou dobu cvičení, a opravdu důsledné dodržování pravidel. Bylo by také vhodné, pokud jste trochu nachlazeni, nebo se necítíte dobře prostě nechodit, protože budete v lidech zbytečně vyvolávat nepříjemné pocity.

  • Voda - netočit z kohoutků - noste si zatím svojí, plus zařídíme vodu balenou, která bude zpoplatněna.
  • Záchody - můžete používat (opět dbát na důkladnou dezinfekci, pořádně po sobě spláchnout atd.)
  • Sprchy - Zákaz vstupu a sprchování
  • Šatny - uzavřeny - Prosím choďte do tělocvičny už oblečeni, pokud budete mít batoh nebo tašku (místa na oknech je spousta)
  • Gely, Dezinfekce - vše je umístěno na označených místech - prosím používat, a vždy vrátit na místo.
  • Roušky, rukavice - i ty jsou součástí našeho vybavení, nicméně všechny prosím, noste si své, pouze v případě, že zapomenete je využívejte, důvod je prostý vše stojí momentálně nekřesťanské peníze, a my nechceme zdražovat, proto pokud jen můžete noste si tyto věci své děkuji.
  • Kávovar - prosím momentálně také nepoužívat.
  • Sklo, skleničky - prosím nepoužívat
  • Podložky, místo kde jsem cvičil, náčiní, pásy, veslo, konstrukce, expandery - vše co použijete musíte následně vydezinfikovat, otřít, a jednorázové ručníky vyhodit.

Jak již jsem psal, vše je řádně označeno, a je v zájmu nás všech, abychom se chovali zodpovědně, protože žijeme v době, kdy nás můžou zavřít lusknutím prstu, a to nikdo nechce, prosím Vás dodržujte pravidla, buďte ohleduplní, a važme si toho, že můžeme cvičit.

Děkuji za pochopení, pevně věřím, že vše pojede jak má.

Těším se na Vás David Sýkora  (vedoucí 2HaSance_Kolin)

Pro upřesnění podmínek přikládáme manuál ČESKÉ KOMORY FITNESS:

Kolik osob může být najednou v prostorách centra?

Maximální kapacita fitness centra: 10m2 pro 1 cvičící osobu, například pokud má fitness centrum 150m2 cvičební plochy (sály na skupinová cvičení + prostor posilovny +kardio zóny...), může v něm být v jednu dobu maximálně 15 osob.

Odstupy - odstupy mezi jednotlivými osobami v prostoru fitness centra by měly být nejméně 2 metry.

Osobní tréninky v podobě 1 trenér - 1 cvičící klient jsou povoleny, fyzický kontakt mezi trenérem a cvičícím se nedoporučuje.

Skupinové lekce jsou povoleny s maximální kapacitou do 8 klientů + 1 instruktor/trenér.

Jaké prostory je možné využívat?

Šatny a sprchy není možné používat pro převlékání ani sprchování.

Toalety lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

Vstup do fitness centra a pohyb v něm bude možný pouze se zakrytými ústy a nosem.

Personál fitness centra (recepce, trenéři, instruktoři) musí používat ochranné roušky.

Jak by měly probíhat platby za služby?

Upřednostňují se bezkontaktní platby.

Dezinfekce, vzduchotechnika:

Prostředky pro dezinfekci rukou je třeba zajistit pro personál i klienty.

Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy u vchodu do fitness centra, do jednotlivých prostor).

Po každém použití strojů/cvičebního nářadí a pomůcek jedním klientem je třeba použít dezinfekci - dezinfekční prostředky by měly být umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.

Průběžně je třeba dezinfikovat místa, kudy klienti prochází - pravidelný úklid a dezinfekce. Je třeba používat vzduchotechniku se samostatným přívodem a odtahem vzduchu. Pokud vzduchotechnika není k dispozici, doporučuje se použít zařízení na dezinfekci vzduchu a kombinovat ho s pravidelným větráním.

Skupinové lekce:

V sálech na stacionární skupinová cvičení bez osobního kontaktu (cvičení na jednom místě - jóga, pilates, spinning apod.) je třeba označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími minimálně 2 metry, a to vždy při dodržení maximální dovolené kapacity 8 cvičících plus trenér - každý klient tak má své cvičební místo, pomůcky sám pro sebe, nedochází k výměně míst ani výměně pomůcek mezi jednotlivými cvičícími.

Upřednostňovat vlastní podložky, popř. další pomůcky na cvičení.

Časový harmonogram skupinových lekcí musí být upraven tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce. Doporučujeme tedy minimálně 15 minutové pauzymezi jednotlivými lekcemi, klienti z předchozí lekce by měli sál opustit, proběhne větrání, úklid a až následně je umožněn vstup pro klienty na další lekci.

Prodej nápojů, doplňků:

Je možný prodej pouze balených nápojů a balených potravinových doplňků.

Další dobré rady a doporučení od České komory fitness:

Pro personál je třeba vedle prostředků na pravidelnou dezinfekci rukou zajistit také ochranné krémy na ruce - častá dezinfekce pokožku vysušuje, použitím krémů se zabrání vzniku kožních problémů.

Pro případ vytrasování nakažené osoby v prostoru fitness centra doporučujeme rozdělení personálu do minimálně dvou nezávislých týmů, které se nebudou potkávat. Pokud by jeden z týmů musel do karantény, je další tým připraven nastoupit, a to po kompletní dezinfekci prostor fitness centra.

Zvažte možnost používání drobných cvičebních pomůcek po dobu zpřísněných opatření tak, aby jejich pravidelná dezinfekce prakticky nekomplikovala provoz ve cvičebních prostorech. Raději doporučujeme takové pomůcky dočasně nepoužívat.

V sálech na skupinová cvičení označte na zem cvičební místa. Aktuálně můžeme cvičit s maximálně 8 klienty. Dodržte minimální odstup 2 m od dalších cvičícího, případně i více pro větší možnost pohybu na jednom místě (dynamičtější styly cvičení). U spinningu a podobných aktivit zredukujte počet kol na 8 - např. označením, která kola se mohou používat a která ne, při větším množství kol můžete mít 2 sady kol označených barevně, které se používají střídavě - dobré pro správnou dezinfekci.

Co se týká roušek, doporučujeme používání chirurgických ústenek, které se již dají zakoupit v lékárnách a dle naší zkušenosti jsou pro cvičení nejvhodnější a nejpříjemnější. Můžete je mít k dispozici i na recepci, ideálně každou ústenku v samostatném balení.

Vyčleňte speciální odpadkové koše pro toxický odpad - ústenky, roušky.

Pro co nejsnazší provoz za přísných hygienických opatření doporučujeme umístění jasných instrukcí pro pohyb v prostorách fitness centra. 

Jak se stát členem 2HeSance_Kolín

Staň se členem jediné, a originální Nefalšované tělocvičny:

1.Registrace

Vytvoř si účet (klikni)

2.Kdy se ti to hodí

Navrhni termín schůzky
info@2hasancekolin.cz


3.Potvrzení

Počkej na potvrzení schůzky

4.Schůzka

Ve smluvenej termín a čas se potkáme u nás.

5.Formality

Dokumenty, papíry, instruktáž

6.Je to tvoje

Teď už jen začít

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN, I BĚHEM VŠECH SVÁTKŮ OD 6:00 - 22:00